Pozycjonowanie stron Strony internetowe Sklepy internetowe Studio graficzne Realizacje Klienci Blog Darmowa wycena Kontakt

Cel, pal! Czyli co to są cele marketingowe i jak je wyznaczać

Kategoria: Marketing


Cel, pal! Czyli co to są cele marketingowe i jak je wyznaczać

 

Marketing definiuje się często jako działania wspierające sprzedaż. Jednak błądzenie po jego ścieżkach nie jest wskazane, ponieważ nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie straty. Potrzebne są cele marketingowe, żeby wiedzieć, którą drogą podążać do ich zrealizowania. Bez nich ciężko cokolwiek osiągnąć na polu wizerunkowym oraz sprzedażowym. Dowiedz się zatem, czym są cele marketingowe i jak je wyznaczać, żeby nie zbłądzić.

Poruszanie się po meandrach marketingu nie dla wszystkich jest łatwe. Istnieje w tym temacie wiele kwestii, które muszą być brane pod uwagę, aby odnosić sukcesy na różnych płaszczyznach. Wspieranie sprzedaży jest bowiem zadaniem marketingu, ale realizowanym poprzez szereg rozmaitych działań. Ich dobór to jeden z kluczowych etapów. Opierają się one na rodzajach marketingu, które trzeba dopasować do naszej marki oraz produktu. Zanim jednak przystąpimy do jakichkolwiek działań, należy określić cele marketingowe. Bez nich, nie wiadomo do czego się zmierza, co chce się osiągnąć. Są one równie ważne, co cele biznesowe, więc nie można ich przekreślać. Działania tzw. z partyzanta, nie będą skuteczne, a ciągłe ich zmiany, bo „może coś zaskoczy” nie mają najmniejszego sensu.

Zacznijmy od strategii marketingowej

Na początek musimy sobie wyjaśnić jedno - wyznaczanie jakichkolwiek celów bez przygotowanej strategii marketingowej, to jak próby strzelania, ale bez pistoletu. Najzwyczajniej w świecie się nie da. Strategia marketingowa to cała wiedza na temat naszej firmy, czy też marki. Na podstawie analizy przedsiębiorstwa określamy to, co jest naszą siłą, a które obszary są słabsze. Dzięki temu łatwiej jest określać cele marketingowe, które wchodzą w skład strategii, a także drogę, jaką powinno się podążać, aby je osiągać. Realizując jasno określone założenia, istotne z punktu widzenia marki, eliminujemy nieprzemyślane i przypadkowe działanie, które jest nieefektywne. Strategia odpowiada także na pytania dotyczące tego, do kogo kierujemy swój produkt lub usługę, co jest jego wartością nadrzędną, wyróżniającą spośród propozycji konkurencji.

Jak opracować strategię marketingową?

Dogłębne poznanie i rozumienie własnej oferty, a także marki, odgrywa tutaj kluczową rolę. Pozwoli na określanie właściwych celów oraz dobieranie działań, a także narzędzi, niezbędnych do ich realizacji. Żeby to uczynić, musimy zrozumieć jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim to, jakie są potrzeby klientów. Czego oczekują od produktu? W czym on ma im pomóc? Niezbędna będzie także analiza rynku. Dowiemy się z niej jaka jest nasza konkurencja, jakie podejmuje działania, ale także czy otoczenie reaguje na sezonowość, kiedy jest największe zainteresowanie sprzedawanym przez nas towarem. Musimy sobie także odpowiedzieć na pytanie dotyczące miejsca prowadzenia handlu, czy będzie to sprzedaż stacjonarna, czy mamy zamiar podbijać internet. Dzięki tym informacjom będziemy mogli skupić się także na samym produkcie i stworzeniu otoczki do niego w postaci zbioru jego cech. Spośród nich wybierzemy te, które pokażą jego wyższość nad rozwiązaniami konkurencji. Cały czas musimy mieć w głowie myśl, że na rynku mogą być już firmy oferujące to samo, co my. Żeby móc zaistnieć, musimy pokazać, że nasz produkt jest lepszy, albo zwrócić uwagę na inne jego cechy, ważne z punktu widzenia klienta, które dotychczas były pomijane. Tak duży zakres wiedzy pozwoli nam na opracowanie strategii marketingowej odpowiedniej dla naszego przedsiębiorstwa. Nie musi być ona stosem dokumentów, ale za to powinna być zrozumiała i przestrzegana przez wszystkich.

Stwórz też plan marketingowy

W ramach stworzonej strategii przygotować należy także plan marketingowy. Obejmuje on konkretne działania, które będą się toczyć w ramach krótszego przedziału czasowego, np. roku. W ramach planu marketingowego będziemy musieli podjąć się podobnych wyzwań, jak w przypadku strategii. Konieczne będzie zatem określenie i poznanie naszej grupy odbiorczej, a także konkurencji. Wyznaczymy sobie cele oraz sposób działania, aby je osiągnąć. Najprościej możemy określić plan, jako odpowiedź na pytania dotyczące tego, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób, kiedy, a także jaki będzie potrzebny na to budżet. W ten sposób zrealizujemy koncepcję przyjętą podczas projektowania strategii marketingowej.

Co to są cele marketingowe?

Jednym z podstawowych działań w ramach tworzenia strategii oraz planu jest określenie, jakie mamy cele marketingowe. Czym one są? To nasze jasne plany na przyszłość, określające, gdzie za konkretny czas chcemy, aby znalazła się nasza marka w ujęciu marketingowym. To jest właśnie sposób na wskazanie firmie drogi, którą powinna podążać, żeby się nie zgubić w gąszczu niepotrzebnych nikomu działań. Cele pomogą na skoordynowanie procesów, mające na celu promowanie marki, produktu lub usług.

Jak wyznaczać cele marketingowe?

Wiedza na temat tego, co to są cele marketingowe, pozwoli nam na ich wyznaczenie. To zadanie jednak nie należy do najłatwiejszych. Pomocne będzie wykorzystanie metody SMART, podobnie, jak w przypadku celów biznesowych.

S - Sprecyzowane (ang. Specific)

Cele marketingowe wyznaczane firmie muszą być jasno określone, sprecyzowane. Poziom szczegółowości powinien być na tyle wysoki, aby to do czego dążymy, nie budziło żadnych wątpliwości. Wtedy wiadomo, do czego zmierzamy, co konkretnie chcemy osiągnąć. Nie koncentrujemy się na przypadkowych działaniach, tylko postępujemy według określonych reguł. Sprecyzowany cel jest dla nas najbardziej sensowny i łatwiej osiągalny niż coś nieokreślonego, co nie wiadomo, czy nastąpiło.

M - Mierzalne (ang. Measurable)

Metoda SMART wskazuje, że cele marketingowe powinny być mierzalne. Jeśli nie mamy możliwości sprawdzić, w jakim stopniu zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy, to nie powinniśmy brać tego pod uwagę. Tylko mierzalne cele są nam w stanie pokazać, czy jesteśmy efektywni w swoim działaniu. Musimy zatem korzystać z konkretów, nie interesować się ogółem, a skupić na wskazywaniu wartości.

A - Osiągalne (ang. Achievable)

Bardzo ważne, abyśmy za cel marketingowy obierali to, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Istotne jest tutaj posiadanie odpowiedniego zespołu personalnego oraz kompetencyjnego, bez którego nie damy rady wykonywać działań. Dążenie do czegoś, co nie jesteśmy w stanie osiągnąć, podkopuje morale, a także naraża nas na straty - finansowe, czasowe, osobowe. Ambicja jest tutaj bardzo wskazana, ale jedynie połączona z rozwagą oraz realizmem. Jeśli cel nie jest w naszym zasięgu, nie warto podejmować starań do jego osiągnięcia.

R - Istotne (agn. Relevant)

Na równi z wyżej wymienionymi cechami jest założenie, że cele marketingowe muszą być istotne. Jeśli coś nie jest ważne dla firmy, czy produktu, to po co się tym zajmować? Wyznaczony przez nas cel musi mieć znaczenie dla marki, dla zespołu. Bez względu, czy jest on krótkoterminowy, czy długoterminowy, powinien być ważny. To motywuje do działania, a także przekraczania barier własnych możliwości. Tylko istotne cele mają sens, a ich osiągnięcie budzi satysfakcję, a także przynosi wymierne korzyści dla marki czy produktu.

T - Określone w czasie (ang. Time - bound)

Na koniec pozostaje nam określenie w czasie naszego celu. Nie możemy poruszać się w sferze czasowej bliżej nieokreślonej. To do niczego nie prowadzi. Wyznaczanie sobie czasu na zrealizowanie celu, jest czynnikiem, który motywuje, ale także pozwala na kontrolowanie postępów. W razie konieczności można podjąć decyzję o zaangażowaniu dodatkowych osób, czy też zintensyfikowaniu działań, aby zdążyć ze wszystkim w założonym terminie.

Rodzaje celów marketingowych

Zgodnie z metodą SMART nasze cele powinny być konkretne, ważne i osiągalne w ustalonym przez nas terminie. W wyznaczaniu powinniśmy uwzględnić także różne ich rodzaje.

  • Cele strategiczne - skupiające się na jakości osiąganej w przyszłości. Przykładami są: wzrost sprzedaży, przychodów, a także udziału w rynku, w ramach którego działamy.

  • Cele taktyczne - koncentrujące się na aktualnej sytuacji marki na rynku i jej odniesieniu do przyszłości. W ich ramach dąży się do zwiększania świadomości marki, pozyskiwania leadów sprzedażowych, poprawiania jakości obsługi klientów.

  • Cele operacyjne - poruszające się w obszarze planu marketingowego. Zaliczyć do nich możemy pozycjonowanie strony internetowej, zwiększenie liczby pozytywnych opinii klientów na temat produktu, wzrost zaangażowania odbiorców wokół marki.

Oprócz tego możemy wyróżnić rodzaje w ujęciu czasowym. Będą to cele krótkoterminowe, których maksymalny czas trwania to jeden rok, a także długoterminowe, które znacząco wykraczają poza ten zakres.

Przykładowe cele marketingowe

W ramach przykładowych celów marketingowych możemy zawrzeć:

  • pozyskiwanie 10 nowych leadów w ciągu 1 tygodnia,

  • pozyskiwanie 2 nowych klientów w ciągu 1 dnia,

  • zwiększenie sprzedaży do poziomu 10% do końca 2021 r.,

  • zwiększenie ruchu na stronie internetowej / w sklepie internetowym o 30% w ciągu 6 miesięcy,

  • zbudowanie wizerunku marki jako eksperta,

  • wzrost rozpoznawalności marki, produktu lub usługi

  • Rebranding z uwagi na konieczność zmiany grupy docelowej przeprowadzony do końca 2021 r.

Dlaczego cele marketingowe są ważne?

Wyznaczanie celów marketingowych oraz określenie niezbędnych w ich ramach działań jest niezwykle ważne dla naszego przedsiębiorstwa. Takie postępowanie nadaje sens funkcjonowaniu firmy, a zarazem wyznacza drogę, jaką marka powinna podążać, aby odnosić sukcesy. Dzięki celom określimy, czy ścieżka, która wybraliśmy, jest wyboista, czy potrafimy się na niej bez problemu utrzymać. Będziemy wiedzieć, czy możemy ją pokonywać w szybkim tempie, czy jednak wolniejszym. Bez przygotowania strategii, planu i zawieraniu w nich celów marka nie będzie w stanie efektywnie odpowiadać na zapotrzebowanie klientów, a tym samym sprzedawać. Jeśli nie ma konwersji, to nie ma zysków pozwalających na dalsze działanie firmy na rynku.

Podsumowanie

Wyznaczanie firmie celów marketingowych to działanie w ramach tworzonej strategii oraz planu. Pozwalają one określić to, co chcemy osiągnąć, a także gdzie powinna znaleźć się marka w konkretnie założonej przyszłości. Cele, które sobie założymy, muszą być sprecyzowane, ważne z punktu widzenia firmy, a także osiągalne w wyznaczonym czasie. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma szansę na odniesienie sukcesów na polu wizerunkowym, a co najważniejsze - sprzedażowym.


Tagi: Marketing Rozwój firmy