Pozycjonowanie stron Strony internetowe Sklepy internetowe Studio graficzne Realizacje Klienci Blog Darmowa wycena Kontakt

Co to jest strategia marketingowa?

Kategoria: Marketing


Co to jest strategia marketingowa?

 

Funkcjonowanie firmy wiąże się z wieloma wyzwaniami. Żeby im sprostać, należy odpowiednio się przygotować i mieć plan działania. Strategia marketingowa w tym przypadku to konieczność. Jej elementy wskazują, jak marka powinna realizować swoje cele, aby zwiększać sprzedaż i mieć większe zyski. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu dokładniej.

Spontaniczne działanie firmy może czasami przynosić ciekawe efekty. Warto jednak w tym wszystkim podkreślić “czasami”. Funkcjonowanie bowiem bez jakiegokolwiek planu działania w dłuższej perspektywie czasu jest raczej zaciskaniem pętli na szyi marki. Jeśli nie wiadomo, co robić, to jak osiągać zyski? Jak firma nie zarabia, to po co ją prowadzić? Nie da się przecież wyżyć z samego zaangażowania w pracę i sentymentu do naszego przedsiębiorstwa. Dlatego też na starcie jej prowadzenia, a także w regularnych odstępach czasu (np. rocznych) warto przysiąść do analizy miejsca, w którym się znajduje marka i przygotować strategię marketingową. Dla jednych może być czasochłonna, innym sprawi ogromną frajdę. W efekcie pozwoli zapanować nad chaosem i osiągać zyski. Bo przecież nie po to funkcjonuje firma, aby przepalać pieniądze, tylko je zarabiać. Przekonajmy się zatem, czym konkretnie jest strategia, jak ją stworzyć i jakie może przynieść nam korzyści.

Co to jest strategia marketingowa?

 

Z czym nam się kojarzy słowo “strategia”? Najprędzej z planem działania. Po części jest to racja. Strategia marketingowa to dokument, który jest bardzo ważny z punktu widzenia firmy i jej przyszłości. Zawiera bowiem cenne informacje, które wskazują jak działać, aby zarabiać. W strategii znajdziemy dane na temat naszych celów marketingowych. Scharakteryzujemy nasze mocne i słabe strony. Określimy, czym jest nasz produkt, jaka jest jego przewaga nad konkurencyjnymi rozwiązaniami i do jakiej grupy docelowej chcemy z nim dotrzeć. Będziemy to robić za pomocą nakreślonych w strategii narzędzi promocji. Nie można zatem traktować tego dokumentu, jako coś nieistotnego. Specjalnie podkreślamy jego formę, ponieważ strategia musi być spisana. Każdy w dowolnej chwili powinien mieć możliwość sięgnięcia do niej. Nie może to być pomysł siedzący jedynie w głowach właścicieli firmy. Takie zabiegi nie przynoszą żadnych pozytywnych efektów, a wręcz przeciwnie. Dlatego też do strategii powinno się podchodzić z przeświadczeniem, że dzięki niej wprowadzimy porządek w działaniach marki. Odrzucimy to, co może zaprzątać nam czas i powodować straty. Skupimy się na jasnej drodze ku zyskom, a nie na spontanicznych pomysłach niewnoszących nic konkretnego. Strategię możemy zatem rozpatrywać w kategoriach nawigacji dla naszego biznesu. Określimy cele, do których chcemy dotrzeć, jaką drogą do nich jechać, czym, a także co dostarczyć. Uporządkujemy w ten sposób wiele procesów firmowych.

Strategia marketingowa czy plan marketingowy?

Wielokrotnie się zdarza, że mylone są ze sobą dwa pojęcia i właściciele firm nie wiedzą co wybrać - strategia marketingowa czy plan? Są one w pewnym stopniu podobne, ale znacząca różnica wynika z hierarchii. Plan marketingowy to dokument, który jest zawierany w strategii i stanowi jego podstawę. Wskazuje się w nim konkretne działanie, mające stanowić podstawę do zrealizowania danego celu, a także przewidziany do wykorzystania budżet. Zazwyczaj plan dotyczy zabiegów, które mają się zadziać w konkretnym przedziale czasowym.

Jak stworzyć strategię marketingową?

Strategia marketingowa może wydawać się trudna do stworzenia. Wprawdzie trzeba poświęcić na nią trochę czasu, ale dzięki temu można dowiedzieć się o swojej firmie wielu ciekawych rzeczy. Przydadzą się one do realizowania poszczególnych działań i osiągania zamierzonych celów.

Obierz cel

Chcąc stworzyć strategię, zacząć trzeba od określania celów marketingowych dla naszej firmy. Stanowią one istotny punkt na mapie dążenia do sukcesu marki. Cele są tym, co chcemy osiągnąć za jakiś czas, miejscem, w którym firma powinna się znaleźć, np. za rok. Ich obranie pozwoli nam na skupienie się na najważniejszych rzeczach, aby nie zjeżdżać z trasy i błądzić. Przy czym cele najlepiej określać, stosując metodologię SMART. Wspominaliśmy o niej dość szeroko w innym wpisie na blogu. Przypomnijmy zatem jedynie najważniejsze jej założenia. Cele SMART to takie, które są sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne, a także określone w czasie. Powinny być zatem przez nas jasno określone, abyśmy mogli kontrolować poziom ich realizacji. Ponadto cele muszą mieć znaczenie dla naszej firmy, a my wskazujemy również czas na działania do nich dążące.

Analizuj!

Nie da się stworzyć strategii marketingowej bez dokładnych informacji na temat tego, jak wygląda rynek, na którym chcemy funkcjonować. Trzeba zatem dokonać analizy wszystkich zachodzącym w nim procesów. Konieczne będzie sprawdzenie naszej konkurencji, a także jej produktów i podejmowanych przez nią działań. Analiza powinna także dotyczyć nas. Dzięki niej dowiemy się szczegółowej charakterystyki naszego produktu. Przekonamy się, jak może on rozwiązywać problemy potencjalnych klientów. W ten sposób łatwiej nam będzie określić jaką przewagę nad konkurencją ma oferowany przez nas produkt i uwypuklić ją w dalszych działaniach.

Wybierz grupę docelową

Kiedy mamy dokładną wiedzę na temat produktu oraz konkurencji, możemy określić grupę docelową. To do niej będziemy kierować naszą ofertę. W strategii marketingowej powinniśmy zatem wskazać szczegółowo, kto będzie naszym potencjalnym klientem. Najczęściej są to informacje dotyczące przedziału wiekowego, płci, zainteresowań. Taki zabieg ustrzeże nas przed kreowaniem działań promocyjnych, czy też chęcią dotarcia do osób, które w ogóle nie będą potrzebować naszego produktu.

Narzędzia i sposoby komunikacji

Istotne z punktu widzenia strategii są również narzędzia i sposoby komunikacji z potencjalnymi klientami. Tutaj mamy duże pole do popisu. Możemy wykorzystywać tradycyjne formy, jak spoty reklamowe, radiowe, prasę tematyczną, ulotki. Nie możemy za to zapomnieć o internecie. W XXI wieku to tutaj najlepiej dotrzeć do konkretnej grupy docelowej. Zrobimy to za pomocą mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, które oferują możliwość prowadzenia profili, a także stosowania kampanii reklamowych. Wykorzystamy również pozycjonowanie strony internetowej oraz marki w wyszukiwarce. To źródło największego ruchu, który może trafić na naszą witrynę, a od zastosowanych na niej zabiegów zależeć będzie, czy dokonana będzie konwersja. Możemy także pokusić się o reklamy w ramach platformy Google Ads, dzięki czemu szybko możemy uzyskać zamierzone efekty.

Zaplanuj działania

Jak wspominaliśmy wyżej, plan jest częścią strategii marketingowej. Jest on bardzo ważny dla prawidłowego działania wszystkich firmowych trybów. Plan marketingowy pozwoli nam na wybranie jednego z celów i opracowanie ścieżki dotarcia do niego. Umożliwi opracowanie zespołu zabiegów, jakie musimy wykonać, a także harmonogramu. W tym wszystkim właśnie czas ma ogromne znaczenie. Nie powinno się planować działań na “nieskończone nigdy”. Powinny to być jasno sprecyzowane ramy czasowe, np. półroczne, roczne, kwartalne. Inaczej plan nie ma żadnego sensu, będzie podążaniem do celu bez motywacji - bo w końcu kiedyś, w dalekiej przyszłości, przemierzając góry, lasy, łąki, dotrzemy do punktu, który sobie wybraliśmy.

Mierz, analizuj, poprawiaj

Wszystkie podejmowane przez nas działania w iramach strategii powinniśmy monitorować. Musimy mierzyć, analizować, a w razie konieczności poprawiać to, co zrobiliśmy. Nikt bowiem nie stworzył idealnej strategii. Zawsze wprowadzane są pewne usprawnienia, korygowane zabiegi, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkiego - chociaż jakiś wentyl bezpieczeństwa zawsze warto zachowywać. Mierzenie naszych osiągnięć (czyt. kroków podjętych do zrealizowania celu) przyda nam się na przyszłość. Przeanalizujemy te dane i będziemy w stanie je wykorzystać w dalszych przedsięwzięciach, np. w kolejnej strategii marketingowej. Nauczymy się wyciągać wnioski, które przybliżą nas do tego, do czego zmierzają wszystkie firmy - większych zysków.

Jakie korzyści płyną ze stworzenia strategii marketingowej?

Stworzenie dokumentu, będącego strategią dla firmy, może i jest w pewnym stopniu wymagające, ale niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim układa pewne procesy, nad którymi jest lub byłoby nam ciężko zapanować w perspektywie dłuższego czasu. Ponadto zaoszczędzimy czasu na działania zmierzające donikąd. Skoncentrujemy się tylko na tych, na których faktycznie nam zależy, a ich efektywność jest na wysokim poziomie. Co za tym idzie, uchronimy się przed ewentualnymi niebezpieczeństwami. Strategia wskaże nam, które narzędzia promocji, czy też komunikacji są dla nas najbardziej skuteczne. Dzięki temu, zarówno my, jak i cały zespół, będziemy bardziej systematyczni. Zaplanujemy wszystkie działania, a zatem każdy będzie wiedział co i kiedy ma robić, aby osiągać cele. Ustrzeżemy się przed ewentualnymi rozważaniami pracowników w stylu “co tu dzisiaj porobić w pracy”. W efekcie wszyscy zmierzać będziemy do jednego, a zarazem tego, na czym zależy nam od początku - zwiększenia sprzedaży produktów lub usług. Będziemy sprawniej komunikować się z grupą docelową, generować leady, które na koniec przełożą się na zwiększenie zysków firmy.

Podsumowanie

Strategia marketingowa to dokument, który powinien być przelany na papier. Nie może być schowany w głowach właścicieli firmy. Musi być bowiem znany wszystkim jej pracownikom. Strategia to zakres działań zmierzających do obranych celów marketingowych. Określa nasze silne oraz słabe strony. Jasno wskazuje, do kogo kierujemy swój produkt lub usługę, a także narzędzia, które wykorzystamy do komunikacji z grupą docelową. Dokument ten umożliwi nam skupienie się na najważniejszych działaniach, które przynoszą nam wymierne korzyści. Nie będziemy tracić czasu na coś, co nie da nam żadnego efektu. Dlatego też warto stworzyć strategię marketingową firmy, bo to nawigacja dla naszego biznesu, która doprowadzi nas do wzrostu sprzedaży i zwiększenia zysków.


Tagi: Marketing