Pozycjonowanie stron Strony internetowe Sklepy internetowe Studio graficzne Realizacje Klienci Blog Darmowa wycena Kontakt

Co to są cele biznesowe i jak je wyznaczać? Poznaj metodę SMART

Kategoria: Marketing


Co to są cele biznesowe i jak je wyznaczać? Poznaj metodę SMART

 

Początek roku to doskonały czas w firmie na wyznaczanie celów biznesowych. Są one podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw, dzięki którym klaruje się obraz drogi, jaką trzeba podążać, by coś osiągnąć. Określanie celów w firmie jest niezwykle ważne dla zachowania sensu jej tworzenia i aktywnego działania na rynku. Sprawdźmy, czym konkretnie są cele biznesowe i jak je wyznaczać.

Funkcjonowanie firmy na rynku musi mieć jakiś cel. Przeważnie przedsiębiorcy określają go jako „źródło zarobków”. Nic w tym złego, po to zakładamy działalność gospodarczą, aby wykonywać pracę, którą się lubi, jest naszą pasją, a daje możliwość zarabiania. To także dobra motywacja, by odnaleźć niszę, zaistnieć na rynku i stworzyć markę, która będzie odnosić sukcesy, a także stanie się konkurencją dla już istniejących. To jednak za mało. Przedsiębiorstwo powinno mieć wyznaczone cele biznesowe, które będzie realizować. Często są one określane, ale po pewnym czasie entuzjazm opada, a na tapetę wkraczają całkowicie inne. Zupełnie niepotrzebnie, dążenie bowiem do zrealizowania wcześniej zamierzonych jasnych punktów, przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Zarówno w postaci satysfakcji, jak i przychodów.

Cele biznesowe

Cele biznesowe - czym są?

Wszystko brzmi fajnie, ale czym tak naprawdę są cele biznesowe? Możemy je nazwać punktami, do których zmierza firma, realizując jakąś strategię. Określają to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w danym czasie, np. w ciągu roku kalendarzowego. Następnie możemy mówić o rezultatach, jakie nam przynoszą. Są to zarówno efekty budzące satysfakcję, jak i korzyść w postaci zwiększonych przychodów. Ważne jest, aby w jasny i konkretny sposób określić to, co chce się osiągnąć jako firma. Pomóc w tym może rozważanie na temat tego, w jakim punkcie aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo. Gdzie ma się ono znaleźć np. za pół roku, czy za rok. Jakie kroki należy poczynić, aby dotrzeć do tego punktu, w którym chcemy być w jasno zadeklarowanej przyszłości. Na koniec, jak te kroki zrealizować.

Dlaczego wyznaczanie celów biznesowych jest ważne?

We wstępie wspomnieliśmy już częściowo, dlaczego ważne jest wyznaczanie celów biznesowych w firmie. Pora ten temat trochę rozwinąć. Otóż cele, które sobie jasno określimy, nadają sens naszemu działaniu. Możemy to zauważyć zarówno w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale także prywatnym życiu. Jeśli mamy obrany punkt, do którego zmierzamy, to wiemy, dlaczego podejmujemy konkretne działania. Staramy się w firmie osiągnąć to, co sobie założyliśmy. Wiemy także, że skorzysta na tym całe przedsiębiorstwo, a w efekcie również my sami. Z drugiej strony możemy na kwestię wyznaczania celów spojrzeć pod kątem planowania. Kiedy zdecydujemy się, że firma działa z dnia na dzień, bez sprecyzowanych punktów, do których podąża, na horyzoncie pojawia się ryzyko porażki. Gdy robimy coś nie wiadomo dlaczego, po co, jaki jest plan naszego przedsięwzięcia, to niestety nie możemy liczyć na odnoszenie sukcesów. Co więcej, określenie punktu, do którego zmierzamy, wpływa pozytywnie na nastawienie nas samych, jak i współpracowników. Wiemy, po co pracujemy, a kiedy osiągniemy zamierzony cel, mamy powód do satysfakcji, a także możliwość obrania kolejnego.

Rodzaje celów biznesowych

Dobrze, to skoro już wiadomo, że cele są ważne w firmie, to jakie one mogą być? Przede wszystkim należy się zastanowić nad tym, co już wcześniej omawialiśmy - w jakim punkcie aktualnie znajduje się nasze przedsiębiorstwo, co chcemy osiągnąć i w jakim czasie. Rodzaje celów biznesowych mogą zatem dotyczyć zaopatrzenia stanowiącego ofertę, sprzedaż, czy też marki w ujęciu marketingowym. Poprzez zaopatrzenie możemy uznać osiągnięcie odpowiedniego stanu zatowarowania naszego sklepu, który zajmuje się sprzedażą stacjonarną lub internetową. Jej zwiększenie, czyli to, czego oczekują wszyscy przedsiębiorcy, jest tematem bardziej rozbudowanym. Może bowiem nam zależeć na przyroście sprzedaży konkretnego produktu, ale także kategorii lub całej oferty sklepu. Kiedy rozpatrujemy cele związane z marką, chcemy zwiększenia jej rozpoznawalności w określonej grupie docelowej. Oczywiście wymienione punkty, do których możemy zmierzać, nie są sprecyzowane, ale o tym już w dalszej części artykułu.

Cele biznesowe wyznaczane metodą SMART

Z pomocą osobom zainteresowanym, jakie punkty do osiągnięcia firmie ustalać, przychodzi metoda SMART. Jej zadaniem jest ułatwienie procesu wyznaczania celów biznesowych, opierając się na kryteriach związanych z tym, że coś jest skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne, a także możemy to określić w czasie. Przyjrzymy się tym aspektom dokładniej.

S - Sprecyzowane (ang. Specific)

Według metody SMART cele biznesowe powinny być jasno sprecyzowane i konkretne. Nie mogą rodzić ewentualnych niedomówień, czy też zgoła odmiennych interpretacji. Konkretne określenie co chcemy osiągnąć, jest o wiele lepsze niż błądzenie w ogólnikach. W ten sposób wiadome jest kiedy dobrnęliśmy do celu i możemy wtedy wyznaczyć kolejny. Nie błądzimy po omacku, zastanawiając się, czy to już, czy może jeszcze trochę. Im więcej szczegółów dla punktu docelowego, tym lepiej. Nie powinien on dawać pola do niezrozumiałych komunikatów. Trzeba sobie zatem odpowiedzieć na 3 ważne pytania: co chcemy osiągnąć, po co chcemy to osiągnąć i jak chcemy to osiągnąć.

M - Mierzalne (ang. Measurable)

Wyznaczane przez nas cele biznesowe powinny być mierzalne. Rozumiemy przez to możliwość wskazania, na jakim etapie realizacji jesteśmy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak długa droga jeszcze przed firmą do dotarcia do punktu docelowego, a jeśli już w nim jesteśmy, to w jakim stopniu udało się go osiągnąć. Mierzenie jest istotne również z punktu widzenia reagowania na stan, w którym jesteśmy, a także podejmowanie kolejnych działań, aby przybliżyć się do określonego zamiaru.

A - Osiągalne (ang. Achievable)

Do wyznaczania celów musimy podejść w sposób racjonalny. Powinniśmy zastanowić się, czy faktycznie obrany cel biznesowy jest dla nas osiągalny. Trzeba wziąć pod uwagę wszelkie zasoby, zarówno finansowe, osobowe, także pod względem posiadanych umiejętności i zrewidować, czy pomogą nam one dotrzeć do punktu, który chcemy osiągnąć. Jeśli brakuje firmie któregokolwiek z wymienionych elementów, konieczne może być ich pozyskanie, np. zatrudnienie kolejnych osób do zespołu. Natomiast, kiedy nie mamy nawet połowy z wymienionych rzeczy, należy poddać pod rozwagę cel.

R - Istotne / Realne (agn. Relevant)

Metoda SMART wskazuje nam, że powinniśmy wyznaczać firmie cele biznesowe, które są istotne dla jej funkcjonowania. Nie mogą to być zatem rzeczy kompletnie niepotrzebne. Stracimy bowiem czas, energię i pieniądze na realizację czegoś, co nie zagwarantuje firmie sukcesu na żadnym polu, czy to wizerunkowym, czy też sprzedażowym. Ponadto punkt docelowy powinien być delikatnie powyżej naszych ambicji. Jego osiągnięcie pozwoli na zmianę układu sił na rynku, a także zapewnienie przedsiębiorstwu lepszej przyszłości.

T - Określone w czasie (ang. Time - bound)

Istotne z punktu widzenia określania celów firmy jest również sprecyzowanie czasu, w jakim powinien być on osiągnięty. Należy pozostawić „kiedyś” na rzecz „roku”, „6 miesięcy”. Horyzont czasowy ma tutaj ogromne znaczenie. Przy czym powinien być on realny. Nie możemy sobie narzucać terminu, który jest ekstremalnie krótki dla realizacji jakiegoś zadania. Nie powinien on być również przesadnie długi, ponieważ znowu wkraczamy we wspomniane „kiedyś”. To także pozwoli nam kontrolować poszczególne działania, rozłożyć je w czasie, aby dopiąć swego.

Przykłady celów biznesowych

Dzięki zastosowaniu metody SMART możemy określać cele, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym sposobem eliminujemy niepotrzebne i przypadkowe działania.

Przykłady celów biznesowych wyznaczonych metodą SMART mogą być następujące:

  • Kwartalnie do strony internetowej kierować będzie 30 nowych linków zewnętrznych

  • Do końca 2021 r. zostanie zwiększona konwersja w sklepie internetowym o 50%

  • Przedsiębiorstwo do końca 2021 r. pozyskuje 2 klientów miesięcznie na wykonanie pracy o wartości minimalnej na poziomie 10.000 zł

  • Miesięcznie przedsiębiorstwo zwiększy dochody o 3%

  • Zdobywanie 20 nowych leadów tygodniowo w Internecie do końca 2021 r.

  • Zwiększenie o 30% miesięcznie sprzedaży produktu X w sklepie internetowym do końca września 2021 r.

  • Wzrost ilości polubień firmowego fanpage na Facebooku do 50 miesięcznie w przeciągu dwóch miesięcy.

Cele wyznaczone i co dalej?

Jeśli udało nam się przebrnąć przez metodę SMART i wyznaczyć cele biznesowe firmy, należy określić, które z nich są najbardziej priorytetowe, a które schodzą na drugi plan. Taki podział pomoże w ostatecznej realizacji. Żeby jednak do niej doszło, konieczne będzie podjęcie się ich zorganizowania. Przydatne może być stworzenie listy działań, jakie musimy podjąć, aby przedsiębiorstwo znalazło się w punkcie, w którym chcemy. Możemy je podzielić na etapy, aby mierzenie było łatwiejsze. Wszystko po to, aby w efekcie cieszyć się z osiągnięcia celu, mieć z tego satysfakcję i korzyści dla firmy.

Podsumowanie

Dla lepszego funkcjonowania firmy, a przede wszystkim sensu jej działania, powinny być wyznaczane cele biznesowe. Jednak nie mogą one być ogólnikowe i rozciągnięte w czasie, aż stwierdzimy, że „kiedyś” je osiągniemy. Żeby je określić, możemy skorzystać z metody SMART, która wskazuje, że cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne, a także jasno określone w czasie. To pozwoli nam na zaplanowanie odpowiednich działań i odnoszenie sukcesów na polu sprzedażowym, a także marketingowym.


Tagi: Marketing